Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, ook kinderen in het buitenland. Wees alert en meld vermoedens van kindermisbruik op reis!

Uw anonimiteit wordt gewaarborgd.