Kinderrechtenverdrag

Volgens artikel 1 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is een kind ieder persoon jonger dan 18 jaar. Er is sprake van kindermisbruik door een reiziger wanneer een volwassene in het buitenland seksuele handelingen verricht met iemand die jonger is dan 18 jaar. Volgens artikel 34 van dit verdrag heeft ieder kind recht op bescherming tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.

Wetgeving

De Nederlandse overheid vindt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik, ook kinderen in het buitenland. Daarom kunnen Nederlanders in Nederland worden vervolgd als zij een kind seksueel misbruiken, ook als het misbruik in het buitenland plaatsvindt en het daar niet strafbaar is. Dit heet extraterritoriale wetgeving. Daders die zich in het buitenland schuldig maken aan één van de misdrijven zoals omschreven in artikel 240b en artikel 242 tot en met artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) kunnen hiervoor in Nederland vervolgd worden op grond van artikel 7 WvSr.

Nederland heeft geen apart wetsartikel over kindermisbruik op reis, maar artikel 7 WvSr dient als vangnet voor zedenmisdrijven die gepleegd worden in het buitenland. Daders kunnen dan worden vervolgd met behulp van bijvoorbeeld artikel 248a en 248b WvSr, die gaan over het gebruikmaken van diensten van kinderprostituees tegen betaling van goederen of geld of de belofte daarvan. Op zware delicten, zoals het uitvoeren van seksuele handelingen met kinderen onder de 12 jaar, is artikel 244 WvSr van toepassing. Daarnaast kan iemand vervolgd worden vanwege het vervaardigen en/of verspreiden van kinderpornografie.

Niet alleen daders kunnen worden vervolgd. Ook organisaties en personen die profiteren van de seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn strafbaar. Zij kunnen worden vervolgd voor mensenhandel (artikel 273f WvSr). Dit geldt ook voor het organiseren en promoten van reizen met seksueel misbruik van minderjarigen als doel.