Waarom melden?

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik en uitbuiting. Ook kinderen in het buitenland. Vaak is een kind afhankelijk van hulp van volwassenen om uit de uitbuitingssituatie te komen en hulp te krijgen. Laat kinderen niet in de steek en meld vermoedens van kindermisbruik als u op reis bent. Eén melding kan een heel netwerk blootleggen! Iedere melding wordt serieus opgepakt door politie dat gespecialiseerd is in opsporing van Nederlandse kindermisbruikers in het buitenland en een sterk netwerk heeft met buitenlandse politiediensten.

Gevolgen van misbruik voor het kind

Seksueel misbruik leidt tot grote emotionele, fysieke en sociale schade voor de slachtoffers. Misbruik en uitbuiting gaan doorgaans gepaard met lichamelijk en geestelijk geweld, met verwondingen, pijn en angst als gevolg. Slachtoffers hebben een groot risico op ongewenste zwangerschap, hiv/aids en andere soa’s. Op de lange termijn krijgen ze te maken met schuldgevoelens, depressie, trauma’s en een negatief zelfbeeld. Slachtoffers gaan verder vaak gebukt onder een stigma en worden uitgesloten van onderwijs. Als een slachtoffer in de prostitutie terecht komt is het verschrikkelijk moeilijk hier weer uit te komen.