VN-Kinderrechtenverdrag

Een kind is ieder persoon jonger dan 18 jaar. Dit staat zo in artikel 1 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Er is dus sprake van kindermisbruik door toeristen wanneer volwassenen in het buitenland seksuele handelingen verrichten met personen jonger dan 18 jaar. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Dit staat in artikel 34 van het Kinderrechtenverdrag.

Wetgeving kindermisbruik in buitenland

De Nederlandse overheid vindt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik. Ook kinderen in het buitenland. Daarom kunnen Nederlanders in Nederland worden vervolgd als zij een kind seksueel misbruiken. Dat geldt ook wanneer het misbruik in het buitenland plaatsvindt en het daar niet strafbaar is. Dit heet extraterritoriale wetgeving.

Daders die zich in het buitenland schuldig maken aan kindermisbruik kunnen hiervoor in Nederland vervolgd worden op grond van artikel 7 WvSr. Het gaat dan om één van de misdrijven zoals omschreven in artikel 240b en artikel 242 tot en met artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)

Nederland heeft geen apart wetsartikel over kindermisbruik op reis. Maar artikel 7 WvSr dient als vangnet voor zedenmisdrijven die gepleegd worden in het buitenland. Daders kunnen dan worden vervolgd met behulp van bijvoorbeeld artikel 248a en 248b WvSr. Deze artikelen gaan over het gebruikmaken van diensten van kinderprostituees tegen betaling van goederen of geld of de belofte daarvan.

Het uitvoeren van seksuele handelingen met kinderen onder de 12 jaar, ziet Nederland als een zwaar delict. Daar is artikel 244 WvSr op van toepassing. Daarnaast kan iemand vervolgd worden vanwege het vervaardigen en/of verspreiden van kinderpornografie.

Niet alleen daders zijn strafbaar. Ook organisaties en personen die profiteren van de seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn dat. Zij kunnen worden vervolgd voor mensenhandel (artikel 273f WvSr). Dit geldt ook voor het organiseren en promoten van reizen met seksueel misbruik van minderjarigen als doel.