Waarom kindermisbruik in het buitenland melden?

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik en uitbuiting. Ook kinderen die slachtoffer zijn van kindermisbruik in het buitenland. Vaak is een kind afhankelijk van hulp van volwassenen om uit de uitbuitingssituatie te komen. Laat kinderen niet in de steek! Meld vermoedens van kindermisbruik als je op reis bent.

Eén melding kan een heel netwerk blootleggen! Iedere melding wordt serieus opgepakt door een politieteam dat gespecialiseerd is in opsporing van Nederlandse kindermisbruikers in het buitenland. Dit team heeft een sterk netwerk met buitenlandse politiediensten.

Gevolgen van misbruik voor het kind

Seksueel misbruik leidt tot grote emotionele, fysieke en sociale schade voor de slachtoffers. Misbruik en uitbuiting gaan doorgaans gepaard met lichamelijk en geestelijk geweld. En dus met verwondingen, pijn en angst als gevolg. Slachtoffers hebben bovendien een groot risico op ongewenste zwangerschap, hiv/aids en andere soa’s. Op de lange termijn krijgen ze te maken met schuldgevoelens, depressie, trauma’s en een negatief zelfbeeld. Verder gaan slachtoffers vaak gebukt onder een stigma. Ze worden daardoor bijvoorbeeld uitgesloten van onderwijs. Als een slachtoffer in de prostitutie terecht komt, is het verschrikkelijk moeilijk hier weer uit te komen.