Wat melden?

Het Meldpunt behandelt alle meldingen van kindermisbruik op reis strikt vertrouwelijk.

Kindermisbruik op reis is het fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in het buitenland verblijven en daar minderjarigen seksueel misbruiken, seksueel uitbuiten of daar hun medewerking aan verlenen.

Het gaat niet alleen om seks. Ook naaktdansen, paaldansen, erotische massages, het maken van beeldmateriaal van kindermisbruik, kinderhandel en webcamkindermisbruik vallen onder seksueel misbruik. Nederlanders die zich hieraan schuldig maken zijn strafbaar in Nederland. Ook als het misbruik in het buitenland plaatsvindt en het daar niet strafbaar is.

Meld vermoedens van kindermisbruik op reis!

Probeer in een melding de volgende informatie te geven:

  • Naam en/of beschrijving van de dader
  • Naam en/of beschrijving van het slachtoffer
  • Een omschrijving van wat u heeft gezien of gehoord
  • Geef aan waar en wanneer dit is gebeurd
  • De reisgegevens van de dader (bv. datum en tijd van de vlucht, naam van luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie)
  • Andere relevante of opmerkelijke details

Let op: ga nooit zelf op onderzoek uit!

Onzeker of je het wel goed hebt gezien of gehoord?

Het melden van een verdachte situatie rondom seksueel misbruik van een minderjarige kan lastig zijn. Je wilt niemand onterecht beschuldigen. Maar je wilt ook niet dat een kind misbruikt blijft worden. Het belang van het kind weegt zwaarder.

Een kind is kwetsbaar en is afhankelijk van bescherming van volwassenen om hem of haar heen. Daarom is het belangrijk om elk vermoeden serieus te nemen, omdat jouw melding het verschil kan maken voor een kind. Eén melding kan een heel netwerk blootleggen! Je kunt eventuele twijfels ook met het Meldpunt bespreken. Neem hiervoor contact op met het Meldpunt. Lees meer over wat er met uw melding gebeurt.

Andere relevante meldpunten: