Wat kan je wel doen voor kinderen in armoede?

  • Geef bedelende kinderen iets te eten of drinken, wat je al in je tas had. Neem ze niet mee naar een restaurant of bar.
  • Steun een lokale organisatie die kinderen helpt om naar school te gaan en probeert hen bij hun familie of in een andere gezinssituatie te laten opgroeien.
  • Wil je vrijwilligerswerk doen of een project steunen? Kies dan een project dat voldoet aan deze voorwaarden.

Kindermisbruik melden: houd je ogen open voor seksueel misbruik van kinderen

Kinderen die in direct contact staan met toeristen die vele malen rijker zijn dan zij, zijn extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Het is de taak van ons allemaal om kinderen hiertegen te beschermen en alert te zijn op signalen. Je kunt vermoedens van kindermisbruik melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.