Deze website is eigendom van Defence for Children – ECPAT Nederland. Defence for Children – ECPAT Nederland gaat ten alle tijde vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van melders. Deze worden op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Defence for Children – ECPAT Nederland zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.