Deze website is eigendom van de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het EOKM gaat ten alle tijde vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van melders. Deze worden op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het EOKM zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Bekijk hier onze volledige privacyverklaring