Onze partners

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een financiële bijdrage voor de campagne Don’t Look Away en Meldkindersekstoerisme.nl. De aanpak van kindermisbruik is één van hun prioriteiten en ze doen er alles aan om zich tegen dit fenomeen in te zetten.

Voor de website klik hier

De Koninklijke Marechaussee

Vanuit de grenspolitietaak houdt de Koninklijke Marechaussee zich bezig met de bestrijding van kindersekstoerisme via de luchthavens. Hiervoor worden in samenwerking met de douane controles uitgevoerd op passagiers die via de luchthaven reizen. Bij aantreffen van signalen kindermisbruik op reis of daadwerkelijk aantreffen van kinderporno wordt nader onderzoek ingesteld. Ook draagt de Koninklijke Marechaussee bij aan de bewustwording van reizigers betreffende dit fenomeen door middel van campagnes.

Voor de website klik hier.

De politie

De bestrijding van kinderporno en kindermisbruik op reis is één van de vijf prioriteiten van de politie. De centrale boodschap hierbij dat “kinderen, waar ook ter wereld, recht hebben op een veilig leven” is leidend voor het handelen van de politie.

Voor de website klik hier.

TUI Benelux

Tui investeert in toekomst en veiligheid voor haar bedrijf en gasten. Zij willen door samenwerking met Don’t Look Away investeren in duurzaamheid. Normen en waarden staan hoog in het vaandel.

Voor de website klik hier.

de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen)

In het kader van veiligheid op reis voor reizigers en personeel ondersteund de ANVR de Don’t Look Away Campagne.

Voor de website klik hier.

Terre de Hommes

Meldingen die binnenkomen bij Meldkindersekstoerisme.nl en in eerste instantie te weinig aanknopingspunten lijken op te leveren voor politie, worden door de WATCH onderzoeksunit van Terre des Hommes onderzocht en bij serieus vermoeden van strafbare feiten alsnog met politie gedeeld.

Voor de website klik hier

Plan International

Plan Nederland, onderdeel van Plan International, zet zich in voor een betere toekomst voor meisjes en jongens in ontwikkelingslanden, door armoede, duurzaam te bestrijden en de achtergestelde positie van meisjes en jonge vrouwen op te heffen. Plan doet er alles aan om kindermisbruik door reizigers, kinderhandel en schadelijke tradities als het kind huwelijk en meisjesbesnijdenis uit te bannen.

Voor de websites

Plan International klik hier.

Free a Girl klik hier.

Free a Girl

Free a Girl Zet zich in voor meisjes rechten en met namen meisjes bevrijden uit de prostitutie.

voor de website: klik hier 

Defence For Children

Defence For Children zet zich in voor de rechten van kinderen op alle gebieden. Één van de hoofd doelen is het tegen gaan van seksuele exploitatie van kinderen. Met de Don’t Look Away campagne en deze website wil Defence For Children een eind maken aan exploitatie van kinderen door toeristen en reizigers.

Voor de website: klik hier