Wat gebeurt er na een melding van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland?

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen van (een vermoeden van) seksueel misbruik van kinderen in het buitenland die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de nationale politie krijgt de meldingen binnen.

Het is van vele factoren afhankelijk of een melding daadwerkelijk kan overgaan in een onderzoek in het land zelf of anders in Nederland. Als een melding van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland voldoende aanknopingspunten heeft voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Vervolgvragen politie

Soms heeft de politie vervolgvragen. Dan neemt Meldkindersekstoerisme.nl als je hier toestemming voor hebt gegeven, per e-mail contact met je op. We leggen je dan drie mogelijkheden voor:

1) Meldkindersekstoerisme.nl brengt jou direct in contact met de politie. Wij sturen jouw contactgegevens na uw toestemming door naar de politie en zij nemen contact met je op. Je bent dan niet meer anoniem.

2) Als je anoniem wilt blijven, kunnen wij je in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij de TCI kun je anoniem en vrijblijvend informatie verstrekken.

3) Als je helemaal geen contact wilt met de politie of de TCI, dan kan Meldkindersekstoerisme.nl bemiddelen in het contact tussen jou en de politie. Wij leggen jou de vragen voor via e-mail. Jouw antwoorden sturen we geanonimiseerd door aan de politie.