Wat gebeurt er na een melding?

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de nationale politie krijgt de meldingen binnen. Het is van vele factoren afhankelijk of een melding daadwerkelijk kan overgaan in een onderzoek in het land zelf of anders in Nederland. Als een melding voldoende aanknopingspunten heeft voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Vervolgvragen

Soms heeft de politie vervolgvragen. Dan neemt Meldkindersekstoerisme.nl als u hier toestemming voor heeft gegeven, per e-mail contact met u op. We leggen u dan drie mogelijkheden voor:

1) Meldkindersekstoerisme.nl brengt u direct in contact met de politie. Wij sturen uw contactgegevens na uw toestemming door naar de politie en zij nemen contact met u op. U bent dan niet meer anoniem.

2) Als u anoniem wilt blijven, kunnen wij u in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij de TCI kunt u anoniem en vrijblijvend informatie verstrekken.

3) Als u helemaal geen contact wilt met de politie of de TCI, dan kan Meldkindersekstoerisme.nl bemiddelen in het contact tussen u en de politie. Wij leggen u de vragen voor via e-mail. Uw antwoorden sturen we geanonimiseerd door aan de politie.