De politie en het Team Criminele Inlichtingen (TCI)

De politie registreert en onderzoekt elke melding van kindermisbruik op reis. Het onderzoek is met name gericht op het bepalen van de identiteit van dader(s) en slachtoffer(s). Vervolgens richt het onderzoek zich op het verzamelen van wettig en overtuigend bewijs van het gepleegde delict. Ernstige delicten komen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) terecht.

De politie

De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt wel samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat de lokale autoriteiten van het betreffende land een opsporingsonderzoek kunnen uitvoeren. Bij een Nederlandse verdachte helpt Nederlands politiepersoneel (bijvoorbeeld politie liaison officers) met advies en ondersteuning, indien dat gewenst is. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit omdat het leed in het betreffende land is aangericht.

Om daders op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen, is uitgebreide en gedetailleerde informatie heel belangrijk. Informatie die je als melder niet belangrijk lijkt, kan juist net de ontbrekende schakel in het geheel zijn. De politie komt daarin graag in contact met melders om door te kunnen vragen en details boven tafel te krijgen. De politie respecteert je keuze voor anonimiteit. Toch hoopt de politie dat je jouw contactgegevens wilt achterlaten, zodat bij eventuele vragen contact met je kan worden opgenomen.

Nederlandse politieagenten in het buitenland

Behalve de Teams in Nederland, werken er ook Nederlandse politiemensen als liaison officers in het buitenland. De Nederlandse politie heeft, naast de reguliere liaisons officers (LO’s), ook LO’s specifiek voor dit thema in het buitenland gestationeerd (Thailand en de Filippijnen). De Nederlandse politie liaison officers vormen een belangrijk internationaal informatiekanaal. Zij zijn de oren en ogen van de politie in alle continenten en hebben een belangrijke signaal- en monitorfunctie in de regio’s.

Interview en Justitie

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

In het geheim informatie verstrekken

Binnen de politie is er het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team verzamelt informatie over ernstige misdaden door middel van geheim doorgegeven informatie. Zo kunnen zij het plegen van zware delicten tegengaan. Zij schermen de getuige volledig af en nemen deze in bescherming.

Meldkindersekstoerisme.nl kan jou, als je dat wenst, in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen. Als je daar aan mee wilt werken, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met twee TCI-rechercheurs. Dit gesprek vindt plaats op een locatie naar keuze. Daar wordt vervolgens precies uitgelegd hoe het TCI werkt. Kun jij je vinden in de afspraken en aanpak, dan kun je jouw informatie kwijt aan het TCI.

Jouw informatie wordt ten allen tijde anoniem verwerkt. Als je toch besluit geen informatie te willen geven, dan ben je daar uiteraard vrij in. Om jouw anonimiteit te garanderen is het van belang dat je met niemand anders over het contact met het TCI praat. Alleen dan werkt geheimhouding en kan het TCI je anonimiteit waarborgen.