De politie en Team criminele inlichtingen

De politie registreert en onderzoekt elke melding van kindermisbruik op reis.Het onderzoek is met name gericht op het bepalen van de identiteit van dader(s) en slachtoffer(s). Vervolgens richt het onderzoek zich op het verzamelen van wettig en overtuigend bewijs van het gepleegde delict.

De politie

De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt wel samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat de lokale autoriteiten van het betreffende land een opsporingsonderzoek kunnen uitvoeren. Bij een Nederlandse verdachte helpt Nederlands politiepersoneel (bijvoorbeeld politie liaison officers) met advies en ondersteuning, indien dat gewenst is. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit omdat het leed in het betreffende land is aangericht

Om daders op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen is uitgebreide en gedetailleerde informatie heel belangrijk. Informatie die u als melder niet belangrijk lijkt, kan juist net de ontbrekende schakel in het geheel zijn. De politie komt daarin graag in contact met melders om door te kunnen vragen en details boven tafel te krijgen. De politie respecteert uw keuze voor anonimiteit. Toch hoopt de politie dat u uw contactgegevens wilt achterlaten, zodat bij eventuele vragen contact me u kan worden opgenomen.

Nederlandse politieagenten in het buitenland

Behalve de Teams in Nederland, werken er ook Nederlandse politiemensen als liaison officers in het buitenland. De Nederlandse politie heeft, naast de reguliere liaisons officers (LO’s) ook LO’s specifiek voor dit thema in het buitenland gestationeerd(Thailand en de Filippijnen). De Nederlandse politie liaison officers (LO’s) vormen een belangrijk internationaal informatiekanaal. Zij zijn de oren en ogen van de politie in alle continenten en hebben een belangrijke signaal- en monitorfunctie in de regio’s.

Team Criminele Inlichtingen

in het geheim informatie verstrekken

Binnen de politie is er Het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team verzameld informatie over ernstige misdaden doormiddel van geheim door gegeven informatie. Zo kunnen zij het plegen van zware delicten tegen gaan. Zei schermen de getuige volledig af en nemen deze in bescherming. Meldkindersekstoerisme.nl kan u, als u dat wenst, in contact brengen met de TCI. Als u daar aan mee wil werken, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met twee TCI-rechercheurs. Dit gesprek vindt plaats op een locatie naar keuze. Daar wordt vervolgens precies uitgelegd hoe de TCI werkt. Kunt u zich vinden in de afspraken en aanpak, dan kunt u uw informatie kwijt aan de TCI. Uw informatie zal ten allen tijde anoniem worden verwerkt. Mocht u toch besluiten geen informatie te willen geven, dan bent u daar uiteraard vrij in. Om uw anonimiteit te garanderen is het van belang dat u met niemand anders over het contact met de TCI praat. Alleen dan werkt geheimhouding en kan de TCI uw anonimiteit waarborgen.