Niet zeker?

Het melden van een verdachte situatie rondom seksueel misbruik van een minderjarige kan lastig zijn. Je wilt niemand onterecht beschuldigen. Maar je wilt ook niet dat een kind misbruikt blijft worden. Het belang van het kind weegt zwaarder. Een kind is kwetsbaar en is afhankelijk van bescherming van volwassenen om hem of haar heen. Daarom is het belangrijk om elk vermoeden serieus te nemen, omdat jouw melding het verschil kan maken voor een kind. Jouw melding kan het begin van het einde zijn van seksueel misbruik.

Door een melding te maken kom je in contact met iemand die met jou mee kan denken over de situatie. Je kunt eventuele twijfels met het Meldpunt bespreken. Neem hiervoor contact op met het Meldpunt.

Verschil melding en aangifte seksueel misbruik kind

Een melding maken van een verdachte situatie is niet hetzelfde als het doen van aangifte. Een aangifte doen van seksueel misbruik van een kind in het buitenland betekent letterlijk: ‘ik doe een verzoek tot strafvervolging’. Dat is bij het doen van een melding niet aan de orde.

Politie onderzoekt zorgvuldig

De belangrijkste taak van de politie is te doen aan waarheidsvinding. Dit betekent dat eerst moet worden uitgezocht of de informatie die met de politie gedeeld is, ook daadwerkelijk juist is. Opsporingsonderzoeken naar meldingen van Nederlanders die mogelijk kinderen in het buitenland misbruiken kunnen om die reden leiden tot verschillende uitkomsten.

Eén van die uitkomsten is dat er onvoldoende bewijs is om (op dat moment) over te gaan tot bijvoorbeeld huiszoeking of aanhouding. Dit wil niet zeggen dat de politie niets met de melding doet. De informatie wordt zoveel als mogelijk vastgelegd in systemen, zodat bij eventuele toekomstige meldingen deze informatie mogelijk weer goed van pas komt. Wees daarom zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk met het beschrijven van: situaties en signalementen en upload – indien mogelijk en veilig – een foto of een filmpje van de verdachte situatie op de meldingssite.