Aanpak Nederlandse Overheid

De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Het beleid richt zich op het voorkomen dat Nederlanders zedendelicten met kinderen plegen, zowel in Nederland als in het buitenland. In het verlengde hiervan wil de Nederlandse overheid voorkomen dat buitenlandse pedoseksuelen zich in Nederland vestigen en overgaan tot seksueel misbruik van kinderen.

Veroordeling en straf uitzitten in het buitenland

Het heeft de voorkeur van de Nederlandse overheid dat verdachten worden opgespoord en vervolgd in het land waar zij het seksueel misbruik hebben gepleegd. Hieraan ligt vooral het geschokte rechtsgevoel en het belang van genoegdoening en ondersteuning van de slachtoffers ten grondslag. Daarnaast heeft het misbruik ten slotte ook daar, in dat land, plaatsgevonden.

Plan van aanpak

Kindermisbruik door reizigers staat benoemd in de Veiligheidsagenda 2015-2018 als landelijke prioriteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 een plan van aanpak uitgebracht samen met justitie en politie. In de praktijk opgedane kennis en voortschrijdende inzichten hebben geleid tot verdere ontwikkeling van de aanpak van kindermisbruik door reizigers en tot het opstarten van nieuwe interventiemogelijkheden. Een groeiend fenomeen van seksueel kindermisbruik is bijvoorbeeld het live streamen van dit misbruik tegen betaling (‘webcamkindermisbruik’).

Dit alles vraagt om een integrale aanpak van kindermisbruik op reis. Concrete activiteiten worden uitgevoerd door het ministerie van Veiligheid & Justitie, het OM, de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) De focus van de activiteiten is gericht op een aantal landen. Een sterk accent wordt gelegd de regio Zuid- en Zuidoost Azië (Filipijnen, Indonesië, Nepal, Thailand, Cambodja en Sri Lanka). Deze keuze is gebaseerd op praktijkervaringen, vooral in Thailand en de Filipijnen. Het aantal meldingen over kindermisbruik door reizigers in de betreffende landen blijft toenemen. Ook is er in deze gebieden door samenwerking met de overheid aldaar sprake van een groeiend aantal (potentiele) opsporingsonderzoeken op het gebied van kindermisbruik door reizigers.

Drie pijlers

Op basis van deze input heeft het plan van aanpak in 2016 een update gekregen. Het plan bevat drie pijlers: preventie, opsporing en vervolging. en versterking van de internationale samenwerking.

De Nederlandse overheid laat met dit plan zien haar verantwoordelijkheid te nemen voor Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan het seksueel misbruik van kinderen.