Melden. En dan?

U kunt via deze website vermoedens van kindermisbruik op reis melden. De melding komt dan binnen bij Defence for Children – ECPAT Nederland, een onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Wij staan direct in contact met politie en justitie.

U blijft anoniem

Natuurlijk kunt u geheel anoniem een melding doorgeven. Wilt u de kans vergroten om met uw vermoedens het misbruik tegen te gaan? Laat dan uw gegevens achter zodat de politie u kan benaderen voor vragen.

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens komen nooit terecht bij de persoon over wie u meldt. Ook de politie weet niet dat u een melding heeft gedaan, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie geanonimiseerd (indien gewenst) door aan de politie. De politie beoordeelt of de melding voldoende aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek. Als verder onderzoek mogelijk is, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land.

Vervolgvragen

Soms heeft de politie vervolgvragen. Dan neemt Meldkindersekstoerisme.nl als u hier toestemming voor gegeven heeft, per e-mail contact met u op. We leggen u dan drie mogelijkheden voor:

1) Meldkindersekstoerisme.nl brengt u direct in contact met de politie. Wij sturen uw contactgegevens na uw toestemming door naar de politie en zij nemen contact met u op. U bent dan niet meer anoniem.

2) Als u anoniem wilt blijven, kunnen wij u in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij de TCI kunt u anoniem en vrijblijvend informatie verstrekken.

3) Als u helemaal geen contact wilt met de politie of de TCI, dan kan Meldkindersekstoerisme.nl bemiddelen in het contact tussen u en de politie. Wij leggen u de vragen voor via e-mail. Uw antwoorden sturen we geanonimiseerd door aan de politie.