Melden. En dan?

U kunt op deze website vermoedens van kindersekstoerisme melden. De melding komt dan binnen bij Defence for Children – ECPAT Nederland, een onafhanekelijke kinderrechtenorganisatie.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie geanonimiseerd (indien gewenst) door aan de politie. De politie beoordeelt of de melding voldoende aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek. Als verder onderzoek mogelijk is, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land.

U blijft anoniem

Meldkindersekstoerisme.nl ontvangt graag uw contactgegevens als u een melding doet. Zo kunnen we bij eventuele vragen contact met u opnemen en wordt de kans groter dat de politie iets met uw melding kan. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens komen nooit terecht bij de persoon over wie u meldt. Ook de politie weet niet dat u een melding heeft gedaan, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Natuurlijk kunt u ook geheel anoniem een melding doorgeven, zonder uw naam en contactgegevens achter te laten. De kans dat de politie iets met uw melding kan doen, is dan wel klein.

Vervolgvragen

Soms heeft de politie vervolgvragen. Dan neemt Meldkindersekstoerisme.nl per e-mail contact met u op. We leggen u dan drie mogelijkheden voor:

1) Meldkindersekstoerisme.nl brengt u direct in contact met de politie. Wij sturen uw contactgegevens na uw toestemming door naar de politie en zij nemen contact met u op. U bent dan niet meer anoniem.

2) Als u anoniem wilt blijven, kunnen wij u in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij de TCI kunt u anoniem en vrijblijvend informatie verstrekken.

3) Als u helemaal geen contact wilt met de politie of de TCI, dan kan Meldkindersekstoerisme.nl bemiddelen in het contact tussen u en de politie. Wij leggen u de vragen voor via e-mail. Uw antwoorden sturen we geanonimiseerd door aan de politie.