Melden. En dan?

U kunt via deze website vermoedens melden van kindermisbruik wanneer u dit in het buitenland tegen komt. De melding komt dan binnen bij Defence for Children – ECPAT Nederland, een onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Wij staan direct in contact met politie die gespecialiseerd is in opsporing van kindermisbruik in het buitenland en een sterk netwerk heeft met buitenlandse politiediensten.

U kunt anoniem melden

Natuurlijk kunt u geheel anoniem een melding doorgeven. Wilt u de kans vergroten om met uw vermoedens het misbruik tegen te gaan? Laat dan uw gegevens achter, zodat de politie u kan benaderen voor verdere vragen.

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens komen nooit terecht bij de persoon over wie u meldt. Ook de politie weet niet dat u een melding heeft gedaan, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de nationale politie krijgt de meldingen binnen. Het is van vele factoren afhankelijk of een melding daadwerkelijk kan overgaan in een onderzoek in het land zelf of anders in Nederland. Als een melding voldoende aanknopingspunten heeft voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Vervolgvragen

Soms heeft de politie vervolgvragen. Dan neemt Meldkindersekstoerisme.nl als u hier toestemming voor heeft gegeven, per e-mail contact met u op. We leggen u dan drie mogelijkheden voor:

1) Meldkindersekstoerisme.nl brengt u direct in contact met de politie. Wij sturen uw contactgegevens na uw toestemming door naar de politie en zij nemen contact met u op. U bent dan niet meer anoniem.

2) Als u anoniem wilt blijven, kunnen wij u in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij de TCI kunt u anoniem en vrijblijvend informatie verstrekken.

3) Als u helemaal geen contact wilt met de politie of de TCI, dan kan Meldkindersekstoerisme.nl bemiddelen in het contact tussen u en de politie. Wij leggen u de vragen voor via e-mail. Uw antwoorden sturen we geanonimiseerd door aan de politie.