Hier vindt u diverse brochures, documenten en onderzoeksrapporten over de bestrijding van kindermisbruik op reis.

Brochures

Brochure voor reisleiders. In de brochure staat alles wat je als reisleider moet weten omtrent kindermisbruik door reizigers en toeristen. Ook vind je hier handige tips en bruikbare contactgegevens. Een must voor elke reisleider.

Brochure voor iedereen die werkzaam is in de reissector. In deze brochure vindt men alle informatie omtrent het fenomeen kindermisbruik door reizigers. Deze brochure kan als handvat dienen hoe hier verantwoord mee om te gaan. Samen maken we reizen veilig. Erg handig voor iedereen werkzaam in de reissector.

(EN) Brochure for everyone who works in travel and tourism. In this brochure you will find all the required information on sexual exploitation of children by travelers and tourists. Here you find tips and support on how to deal with this phenomenon and usefull contacts. An absolute must for everyone working in the travelsector.

E-learning voor de hotelbranche

Ga jij voor je studie, stage of werk in de hotellerie naar het buitenland? Dan is het belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan en je bewust te zijn van kindermisbruik door reizigers. Dit is niet alleen belangrijk voor de slachtoffers maar ook voor jou en je werkgever. via deze E-learning leer jij het fenomeen kindermisbruik door reizigers te herkennen en leer je hoe hier mee om te gaan en naar te handelen. Er is een module voor receptiemedewerkers, technische dienst en schoonmaakpersoneel.

Serious Game

Een Serious Game is een interactief spel. Er is een Serious Game voor reisagenten, reisleiders en voor product managers. De Serious Game is er in 10 talen en is (vooralsnog) alleen te gebruiken met Internet Explorer Explorer.

Publicaties

Kindermisbruik op reis: een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van Nederlandse daders (Universiteit Leiden, 2016). Onderzoek van Anneke Koning en Lina Rijksen-Van Dijke, in opdracht van Politie en Wetenschap.

Offenders on the Move (ECPAT, 2016) Seksuele uitbuiting van kinderen in relatie tot toerisme en reizen neemt in alle delen van de wereld toe, zo blijkt uit dit onderzoek van ECPAT, waaraan meer dan 70 organisaties meewerkten.

Toolkit (Politie, Ministerie van Justitie & Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Plan Nederland, EOKM, 2016) De toolkit geeft antwoorden op vragen wat kindersekstoerisme is, welke dadertypen er zijn, en wie wat doet om kindermisbruik door Nederlanders in buitenland tegen te gaan. De informatie wordt aangeboden in het Nederlands en Engels.

Plan van Aanpak Kindersekstoerisme (Ministerie van Justitie & Veiligheid, 2016). Dit meerjarige plan gaat uit van drie actielijnen: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen.

Aanpakken, Oppakken, Doorpakken (Terre des Hommes, 2013). Een rapport met aanbevelingen voor een betere balans rondom de aanpak van kindermisbruik op reis.

Barrières tegen Kindersekstoerisme (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2013). Een rapport over kindermisbruik op reis door Nederlanders, preventieve (juridische) maatregelen en de opsporing en vervolging van daders.

Fenomeenbeschrijving (Politie, 2013). Deze rapportage is geschreven om meer inzicht te bieden in het fenomeen en in de informatiehuishouding van de politie, wat nodig is om het probleem aan te kunnen pakken.

Kijk hier voor meer publicaties van ECPAT International over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.