Hier vind je diverse brochures, documenten en onderzoeksrapporten over de bestrijding van kindermisbruik door reizigers.

Brochures kindermisbruik door reizigers

Brochure voor reisleiders. In deze brochure staat alles wat je als reisleider moet weten omtrent kindermisbruik door reizigers en toeristen. Ook vind je hier handige tips en bruikbare contactgegevens. Een must voor elke reisleider.

Brochure voor iedereen die werkzaam is in de reissector. In deze brochure vind je alle informatie omtrent het fenomeen kindermisbruik op reis. Deze brochure dient als handvat hoe hier verantwoord mee om te gaan. Samen maken we reizen veilig. Erg handig voor iedereen werkzaam in de reissector.

(EN) Brochure for everyone who works in travel and tourism. In this brochure you will find all the required information on sexual exploitation of children by travelers and tourists. Here you find tips and support on how to deal with this phenomenon and usefull contacts. An absolute must for everyone working in the travelsector.

E-learning voor de hotelbranche

Ga jij voor je studie, stage of werk in de hotellerie naar het buitenland? Dan is het belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. Wees je bewust van kindermisbruik door reizigers. Dit is niet alleen belangrijk voor de slachtoffers, maar ook voor jou en voor je werkgever. Via deze E-learning leer jij het fenomeen kindermisbruik door reizigers te herkennen. En je leert hoe hier mee om te gaan en naar te handelen. Er is een module voor receptiemedewerkers, technische dienst en schoonmaakpersoneel.

Serious Game

Een Serious Game is een interactief spel. Er is een Serious Game voor reisagenten, voor reisleiders en voor product managers. De Serious Game is er in 10 talen en is (vooralsnog) alleen te gebruiken met Internet Explorer Explorer.

Publicaties

Kindermisbruik op reis: een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van Nederlandse daders (Universiteit Leiden, 2016). Onderzoek van Anneke Koning en Lina Rijksen-Van Dijke, in opdracht van Politie en Wetenschap.

Offenders on the Move (ECPAT, 2016) Seksuele uitbuiting van kinderen in relatie tot toerisme en reizen neemt in alle delen van de wereld toe. Dat blijkt uit dit onderzoek van ECPAT. Meer dan 70 organisaties werkten hier aan mee.

Toolkit (Politie, Ministerie van Justitie & Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Plan Nederland, EOKM, 2016) De toolkit geeft antwoorden op vragen rondom kindersekstoerisme. Wat is kindersekstoerisme? Welke dadertypen zijn er? En wie doet wat om kindermisbruik door Nederlanders in buitenland tegen te gaan? De informatie wordt aangeboden in het Nederlands en Engels.

Plan van Aanpak Kindersekstoerisme (Ministerie van Justitie & Veiligheid, 2016). Dit meerjarige plan gaat uit van drie actielijnen: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen.

Aanpakken, Oppakken, Doorpakken (Terre des Hommes, 2013). In dit rapport staan aanbevelingen voor een betere balans rondom de aanpak van kindermisbruik op reis.

Barrières tegen Kindersekstoerisme (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2013). Een rapport over kindermisbruik op reis door Nederlanders. Hier komen preventieve (juridische) maatregelen en de opsporing en vervolging van daders aan bod.

Fenomeenbeschrijving (Politie, 2013). Deze rapportage biedt meer inzicht in het fenomeen en in de informatiehuishouding van de politie, wat nodig is om het probleem aan te kunnen pakken.

Kijk hier voor meer publicaties van ECPAT International over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.