DON’T LOOK AWAY

Als je getuige bent van kindermisbruik tijdens jouw reis, heb je een keuze: wegkijken of het probleem zien en melden. De campagne ‘Don’t Look Away’ roept reizigers op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden.

Nederlanders die zich schuldig maken aan misbruik van kinderen in het buitenland zijn strafbaar. Zowel in het land waar het misbruik plaatsvindt als in het land van herkomst. Om de daders te kunnen vervolgen heeft de politie uw hulp nodig. Kinderen zijn zo kwetsbaar. Zij verdienen uw hulp.

Je kunt ons helpen om kinderen te beschermen tegen reizigers die naar landen reizen waar zij misbruik maken van kinderen in een kwetsbare positie. Geef bekendheid aan de campagne en plaats de Don’t Look Away banners op jouw website.

Campagne commercial