Meldpunt Kindersekstoerisme

Don’t look away

Als u getuige bent van kindersekstoerisme, heeft u een keuze: wegkijken of het probleem zien en melden. Met de campagne ‘Don’t look away’ wil het ministerie van Veiligheid en Justitie u aansporen om vermoedens van kindersekstoerisme te melden. Nederlanders die zich schuldig maken aan kindersekstoerisme zijn strafbaar. Om de daders te kunnen vervolgen, heeft de politie uw hulp nodig. Kinderen zijn zo kwetsbaar. Zij verdienen uw hulp.

U kunt ons helpen in onze strijd tegen kindersekstoerisme door onze banners op uw website te plaatsen. Download ook de app ‘reportchildsextourism’ waarmee je in drie clicks kindersekstoerisme in 19 landen kunt melden.

Partners

In het Don’t Look Away EU-project van ECPAT werken zestien Europese landen en zes landen buiten Europa mee. De Don’t look away-campagne werd in 2010 door ECPAT en de Duitstalige landen ontwikkeld. Inmiddels hebben zeven Europese landen zich bij deze campagne aangesloten. In Nederland is ‘Don’t look away’ gelanceerd op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Marechaussee, de politie, de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), TUI Benelux, ECPAT, Meldpunt Kinderporno op Internet, Terre des Hommes, Plan Nederland, en Free a Girl.

Met vragen over deze campagne kunt u terecht op:
telefoonnummer 1400
www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier