Vraag & antwoord

Tot welke leeftijd kan er sprake zijn van kindersekstoerisme?

Als het slachtoffer jonger is dan 18 jaar is er sprake van kindersekstoerisme. In sommige landen geldt een andere leeftijdsgrens. Maar let op: de Nederlandse grens van 18 jaar geldt voor alle Nederlanders, ook als het misbruik in het land waar het plaatsvindt niet strafbaar is.

Waar kan ik (vermoedens van) kindersekstoerisme verder melden?

In Nederland:

 • Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)
 • Politie
 • Reisorganisatie (hotel, touroperator, reisagent)

In het buitenland:

Wat doet de reisindustrie om kindersekstoerisme tegen te gaan?

De reis- en toerismeorganisaties hebben een gedragscode: de Tourism Child Protection Code (The Code). Meer dan 1200 organisaties in 52 landen hebben de Code ondertekend, van touroperators (Kuoni) en hotels (Accor) tot vliegmaatschappijen (Air France), restaurants en nachtclubs. The Code is ontwikkeld door ECPAT International, samen met de reissector en de UN World Tourism Organisation en wordt ondersteund door UNICEF. TheCode.org is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. Hier vindt u een lijst met alle Nederlandse bedrijven die The Code ondertekend hebben.

In het land dat ik ga bezoeken komt kindersekstoerisme voor. Wat kan ik doen?

 • Meld vermoedens van kindersekstoerisme
 • Steun lokale organisaties die zich inzetten tegen seksuele uitbuiting van kinderen.
 • Lees onze tips bij Verantwoord op Vakantie

Wat doet de Nederlandse overheid tegen kindersekstoerisme?

Sinds oktober 2012 is de bestrijding van kindersekstoerisme expliciet toegevoegd aan de taken van de politie. Het team dat werkt aan de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is toen sterk uitgebreid en ging verder onder de naam TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme). Inmiddels heeft de politie ook een fenomeenbeschrijving gemaakt en op 11 oktober 2013 presenteerde minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) het eerste Plan van Aanpak Kindersekstoerisme. Dit plan bevat drie actielijnen: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen. Ook zijn er extra liaisons officers ingezet in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. De liaison officer zorgt ervoor dat de samenwerking met de politie in het buitenland soepel verloopt en ondersteunt de politie in het buitenland als er een Nederlandse verdachte bij een zaak betrokken is. De Nationale Politie onderzoekt alle meldingen die binnenkomen. Op Schiphol is de Koninklijke Marechaussee alert op mensen die alleen naar kindersekstoerismegebieden reizen. Ook voert zij regelmatig gerichte controles uit op kinderporno in de bagage. Het ministerie voert in samenwerking met politie en ngo’s de campagne Don’t Look Away om reizigers bewust te maken van kindersekstoerisme

Wat zijn de oorzaken van seksuele uitbuiting van kinderen?

Hier is niet één oorzaak voor aan te wijzen. Armoede, de vraag naar seks met kinderen en jongeren en het gemak waarmee kindersekstoeristen de wereld rondreizen zijn belangrijke oorzaken van kindersekstoerisme. In arme landen is vaak een gebrek aan scholing, heerst een hoge werkloosheid en heeft men te kampen met een gebrekkige wetshandhaving. Als de toerismesector dan ongereguleerd groeit, lopen kinderen het risico uitgebuit te worden door toeristen.

Welke informatie moet ik melden als ik een verdachte situatie zie?

Probeer in het meldformulier de volgende informatie in te vullen:

 • De naam en/of beschrijving van dader en slachtoffer.
 • Een omschrijving van wat u heeft gezien of gehoord.
 • Geef aan waar en wanneer dit is gebeurd.
 • De reisgegevens van de dader (datum en tijd vlucht of de naam van de luchtvaartmaatschappij).
 • Andere relevante of opmerkelijke details.

Let op: Ga nooit zelf op onderzoek uit.

Welke situaties kunnen wijzen op kindersekstoerisme?

De volgende situaties kunnen bijvoorbeeld wijzen op kindersekstoerisme:

 • Iemand zondert zich af met een lokaal kind, bijvoorbeeld in een hotelkamer of een (privé)appartement.
 • Iemand biedt een kind of jongere aan voor seks.
 • Iemand is op zoek naar seksuele diensten van kinderen of jongeren.
 • Een hotel of organisatie staat kindermisbruik toe op zijn terrein of via de onderneming.
 • Iemand misbruikt een kind via een stichting of organisatie, bijvoorbeeld in een weeshuis of schooltje.
 • Iemand vertelt over zijn of haar seksuele ervaring met een kind in het buitenland.

Wie zijn de daders?

Eén omschrijving van de kindersekstoerist bestaat niet. Kindersekstoeristen kunnen van alle leeftijden, nationaliteiten, godsdiensten en lagen van de bevolking zijn. Rijk of arm, hetero- of homoseksueel, getrouwd of single. Hoewel het merendeel man is, zijn er ook vrouwelijke kindersekstoeristen. En in tegenstelling tot wat de term kindersekstoerist doet vermoeden, gaat het niet alleen om toeristen. Ook emigranten, expats, zakenreizigers, hulpverleners, vrijwilligers, militairen, diplomaten, vrachtwagenchauffeurs en mensen die tijdelijk in het buitenland werken kunnen kindersekstoerist zijn.

Werken de landen waar kindersekstoerisme voorkomt samen met de Nederlandse overheid?

Zo mogelijk wel. Dit is onder andere afhankelijk van het bestaan van een rechtshulpverdrag tussen Nederland en het desbetreffende land. Als samenwerking tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld als het gaat om een ‘heterdaad’ situatie, gebeurt dit door tussenkomst van de Nederlandse liaisonofficier.