In het buitenland aan de slag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis is de screeningsautoriteit die werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Zij geven jaarlijks ruim 800.000 VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/vog-aanvragen

 

Engelstalig aanvraagformulier VOG

Om het mogelijk te maken dat werkgevers in het buitenland, bijvoorbeeld in bronlanden van kindermisbruik op reis, voor Nederlanders die daar willen komen werken, een VOG kunnen vragen, is het aanvraagformulier ook in het Engels beschikbaar. Hiermee kunnen Nederlanders, die eerder zijn veroordeeld voor zedendelicten, in de toekomst makkelijker geweigerd worden voor een functie in het buitenland waarbij met kinderen of andere kwetsbare groepen gewerkt wordt.