Voorlichting en publicaties

Hier vindt u diverse voorlichtingsfilmpjes, brochures, documenten en onderzoeksrapporten van de overheid en andere organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van kindersekstoerisme.

Brochures

Reis Zorgzaam. Zorg voor Kinderen. (ECPAT) Een folder voor reizigers met een bestemming waar kindersekstoerisme voorkomt. De folder is ook gratis te bestellen bij ECPAT (info@ecpat.nl).

Kindersekstoerisme. De bescherming van kinderen in toerisme. (ECPAT) Een brochure voor professionals in de reisindustrie om bewustwording, kennis en vaardigheden op het gebied van de bestrijding van kindersekstoerisme te vergroten.

Aanpak en onderzoek

Kindersekstoeristen: een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van Nederlandse daders. (Universiteit Leiden, 2016) Onderzoek van Anneke Koning en Lina Rijksen-Van Dijke, in opdracht van Politie en Wetenschap.

Offenders on the Move. (ECPAT, 2016) Seksuele uitbuiting van kinderen in relatie tot toerisme en reizen neemt in alle delen van de wereld toe, zo blijkt uit dit onderzoek van ECPAT, waaraan meer dan 70 organisaties meewerkten.

Plan van Aanpak Kindersekstoerisme. (Ministerie van Veiligheid & Justitie, 2016) Dit meerjarige plan gaat uit van drie actielijnen: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen.

Aanpakken, Oppakken, Doorpakken. (Terre des Hommes, 2013) Een rapport met aanbevelingen voor een betere balans rondom de aanpak van kindersekstoerisme.

Barrières tegen Kindersekstoerisme. (BNRM, 2013) Een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over kindersekstoerisme door Nederlanders, preventieve (juridische) maatregelen en de opsporing en vervolging van daders.

Global Monitoring. Status of action against commercial sexual exploitation of children – Thailand. (Ecpat, 2011) Een rapport van ECPAT over de status en aanpak van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Thailand.

Video

Child Sex Tourism – In Flight Video. (ECPAT/Air France)

Video campagne Don’t Look Away