Partners

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een financiële bijdrage voor de campagne Don’t Look Away en Meldkindersekstoerisme.nl.

Terre de Hommes
Meldingen die binnenkomen bij Meldkindersekstoerisme.nl en in eerste instantie te weinig aanknopingspunten lijken op te leveren voor politie, worden door de WATCH onderzoeksunit van Terre des Hommes onderzocht en bij serieus vermoeden van strafbare feiten alsnog met politie gedeeld.