De Politie

‘Kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op een veilig leven.’

De bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is één van de vijf prioriteiten van de politie. Alle 11 eenheden van de politie hebben een Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) waarbij in totaal 150 mensen werkzaam zijn.

De politie registreert en onderzoekt elke melding van kindersekstoerisme. Het onderzoek is met name gericht op het bepalen van de identiteit van dader(s) en slachtoffer(s). Vervolgens richt het onderzoek zich op het verzamelen van wettig en overtuigend bewijs van het gepleegde delict.

De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt wel samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat de lokale autoriteiten van het betreffende land een opsporingsonderzoek uitvoeren. Bij een Nederlandse verdachte helpt Nederlands politiepersoneel (bijvoorbeeld politie liaison officers) met advies en ondersteuning, indien dat gewenst is. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan

Om daders op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen is uitgebreide en gedetailleerde informatie heel belangrijk. Informatie die u als melder niet belangrijk lijkt, kan juist net de ontbrekende schakel in het geheel zijn. De politie komt daarin graag in contact met melders om door te kunnen vragen en details boven tafel te krijgen. De politie respecteert uw keuze voor anonimiteit. Toch hoopt de politie dat u uw contactgegevens wilt achterlaten, zodat bij eventuele vragen contact me u kan worden opgenomen.

Lees meer over de aanpak van de politie in de Toolkit Kindersekstoerisme.