Aanpak Nederlandse Overheid

De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Het beleid richt zich op het voorkomen dat Nederlanders zedendelicten met kinderen plegen, zowel in Nederland als in het buitenland. In het verlengde hiervan wil de Nederlandse overheid voorkomen dat buitenlandse pedoseksuelen zich in Nederland vestigen en overgaan tot seksueel misbruik van kinderen.

Veroordeling en straf uitzitten in het buitenland

Het heeft de voorkeur van de Nederlandse overheid dat verdachten worden opgespoord en vervolgd in het land waar zij het seksueel misbruik hebben gepleegd. Hieraan ligt vooral het geschokte rechtsgevoel en het belang van genoegdoening en ondersteuning van de slachtoffers ten grondslag. Daarnaast heeft het misbruik ten slotte ook daar, in dat land, plaatsgevonden.

Plan van aanpak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft actieplannen gemaakt om kindersekstoerisme een halt toe te roepen. De actieplannen richten zich op: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen. Klik hier voor het meeste recente actieplan. Het ministerie voert in samenwerking met politie en ngo’s de campagne Don’t Look Away.

Sinds oktober 2012 is de bestrijding van kindersekstoerisme expliciet toegevoegd aan de taken van de politie. Het team dat werkt aan de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is toen sterk uitgebreid en ging verder onder de naam TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme). De politie heeft een fenomeenbeschrijving gemaakt en er zijn liaisons officers ingezet in Zuidoost-Azië die zich specifiek met dit thema bezighouden. De liaison officer zorgt ervoor dat de samenwerking met de politie in het buitenland soepel verloopt en ondersteunt de politie in het buitenland als er een Nederlandse verdachte bij een zaak betrokken is.