Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, ook kinderen in het buitenland. Meld vermoedens van kindersekstoerisme!

Meldpunt Kindersekstoerisme